Комунальний Заклад "Одеський обласний ліцей №6 Одеської Обласної Ради"

  

Мета змісту управління школи:
 • Формування здорового мікроклімату в педагогічному колективі;
 • Стимулювання саморозвитку працівників закладу, їхньої твочої активності, готовності до прийняття рішень і відповідальності за них;
 • Підвищення рівня виконання функціональних обов’язків працівників школи;
 • Створення системи самоврядування на відповідних рівнях;
 • Підвищення гнучкості управління.
Основним завданням директора на цьому етапі є організація педагогічного колективу, як єдиної згуртованої команди, в якій кожен виявляє найвищій рівень професіоналізму та творчості й робить максимально важливий внесок у досягнення цілей школи.Таким чином відбувається оптимізація процесу адміністративного управління та групової самоорганізації. головне, щоб проголошена мета школи стала метою кожного. Зусилля всіх спрямовуються в одному напрямку, адже для цього створюється й працює команда.
Директор постійно працює над створенням різних команд: управлінської, методичних об’єднань, різноманітних творчих груп тощо.
Цей вид діяльності в управлінні школою має на меті кілька завдань:
 • спрямувати професіоналізм і творчість окремих педагогів на розв’язання спільних проблем і завдань школи;
 • активізацію професійної і пізнавальної діяльності через роботу в командах;
 • об’єднання діючих команд у єдину команду – педагогічний колектив;
 • застосування вчителями практики роботи в колективах для створення відповідних команд в учнівських колективах класу – школи.
Значення роботи в команді:
 • лише в команді відбувається чіткий розподіл олей і фунцій у роботі на досягнення спільної мети;
 • у команді чтко виявляються потреби кожного в підтримці, доповнені, забезпечені, допомозі;
 • іноді для виконання завдань, покладених на одного педагога, необхідна праця і допомога групи спеціалістів;
 • робота в команді підвищує мотивацію, створює сприятливий мікроклімат, дає змогу кожному виявити індивідуальність, орієнтує на роботу в колективі заради досягнення спільної мети.
Специфіку школи, як соціальної системи, визначає склад колективу, до якого входять дорослі та діти.
Діяльність школи тісно пов’язана з сім’ями учнів та громадськістю.
Отже, загальношкільний колектив – це: педагогічний + учнівський + колектив батьків, які є суб’єктами внутрішкільного управління. Кожен із цих суб’єктів у нашій школі має доступ до управління школою на трьох рівнях: i рівень – участь в управлінні через раду школи, яка приймає управлінські рішення відповідно до повноважень, визначених статутом школи.
Їi рівень – участь в управлінні через діяльність колегіального органу управління школою (педраду) та органів громадського й учнівського самоврядування, батьківський комітет.
Її рівень – індивідуальна участь через структури тимчасового характеру (ініціативни групи, збори, конференції, комісії). Послідовна планомірна діяльність керівника щодо розвитку органів самоврядування дає відчутні результати:
 • реалізується право педагогів, учнів і їхніх батьків на участь в управлінні школою;
 • створюються сприятливі передумови для адаптації дітей до сучасних життєвих вимог;
 • значно зростає підтримка школи з боку громадськості у вирішенні проблем, пов’язаних із матеріальним забезпеченням.